Raad

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad is tevens de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bepaalt het beleid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en kan daarvoor algemene regels vaststellen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de reglementen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn vast. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en op het inwendige bestuur ervan.

Het openbaar gedeelte van deze vergaderingen is toegankelijk voor het publiek. De Raad kan echter steeds beslissen om een dagordepunt in besloten zitting te behandelen in het belang van de openbare orde of in geval van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

foto raadsleden 2019
Klik om te vergroten

Voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De heer Jos Ceyssens

Nieuwstraat 3A

3440 Zoutleeuw

Leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De heer Roger Mertens-Ector

Vleesstraat 6

3440 Zoutleeuw

De heer Paul Mathues

Panisbornestraat 14A

3440 Zoutleeuw

De heer Boudewijn Herbots

Dorpsstraat 58

3440 Zoutleeuw

Mevrouw Viki Tweepenninckx

Leeuwerstraat 5

3440 Zoutleeuw

De heer Etienne Wouters

Terweidenstraat 83

3440 Zoutleeuw

De heer Louis Heeren

Retsbaan 6

3440 Zoutleeuw

Mevrouw Ilse Beelen

Prof. R. Verdeyenstraat 1B

3440 Zoutleeuw

De heer Nico Jordens

Linterseweg 72A

3440 Zoutleeuw

Mevrouw Annita Reniers

Leenhaagstraat 3A

3440 Zoutleeuw

De heer John Swinnen

Terhagenstraat 5B

3440 Zoutleeuw

De heer Michel Boyen

Kerkstraat 23

3440 Zoutleeuw

De heer Guy Dumst

Achter de Kapel 1

3440 Zoutleeuw

De heer Carl Kempeneers

Bogaerdenstraat 4

3440 Zoutleeuw

De heer Raf Lambeets

Terweidenstraat 35

3440 Zoutleeuw

Mevrouw Carine Winnen

Dorpsstraat 14

3440 Zoutleeuw

De heer Dries Matterne

Jodenstraat 20A

3440 Zoutleeuw

Mevrouw Lutgarde Denivel

Wittenweg 21

3440 Zoutleeuw

De heer Lode Everaerts

Jodenstraat 11

3440 Zoutleeuw

Secretaris – Technisch raadgever

De heer Pieter Vanhoutte

Prins Leopoldplaats 3

3440 Zoutleeuw