Vast Bureau

Het Vast Bureau heeft decretaal toegewezen bevoegdheden en bevoegdheden die bij reglement van de OCMW-raad aan het Vast Bureau zijn toegewezen.

Het Vast Bureau bestaat uit vier leden die ook lid zijn van het College van Burgemeester en Schepenen. De Burgemeester is voorzitter van het Vast Bureau. Bijgevolg heeft het Vast Bureau de zelfde samenstelling als het College van Burgemeester en Schepenen. 

Het Vast Bureau vergadert zo dikwijls als nodig is. Deze vergaderingen zijn niet voor het publiek toegankelijk.

Voorzitter van het Vast Bureau

De heer Boudewijn Herbots        

Dorpsstraat 58 

3440 Zoutleeuw

Leden van het Vast Bureau

De heer Roger Mertens-Ector

Vleesstraat 6

3440 Zoutleeuw

De heer Paul Mathues

Panisbornestraat 14A

3440 Zoutleeuw

Mevrouw Ilse Beelen

Prof. R. Verdeyenstraat 1B

3440 Zoutleeuw

Mevrouw Annita Reniers

Leenhaagstraat 3A

3440 Zoutleeuw

Secretaris- plaatsvervangend 

waarnemend Algemeen Directeur

De heer Pieter Vanhoutte          

Prins Leopoldplaats 3   

3440 Zoutleeuw