BCSD

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité is een uitvoerend orgaan van het OCMW en is bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt en zo dikwijls als nodig.

De vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst zijn niet openbaar.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en een aantal leden.

Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Mevrouw Ilse Beelen     

Prof. R. Verdeyenstraat 1B

3440 Zoutleeuw

Leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

De heer Joël Vandeweyer

Nieuwstraat 36

3440 Zoutleeuw

Mevrouw Emilienne Tomballe

Dungelstraat 71/A

3440 Zoutleeuw

Mevrouw Viki Tweepenninckx

Leeuwerstraat 5

3440 Zoutleeuw

De heer Jan Ponsaerts

Grote Steenweg 61

3440 Zoutleeuw

De heer Freddy Minschart

Linterseweg 76

3440 Zoutleeuw

De heer Jan Laporte

Stationsstraat 12

3440 Zoutleeuw

Secretaris-stafmedewerker-jurist

De heer Guy Vansimpsen      

Prins Leopoldplaats 3   

3440 Zoutleeuw