Huisvesting

Informatie – advies – doorverwijzing

Als u op zoek bent naar een huurwoning, vragen of klachten hebt over de kwaliteit van uw huurwoning of u informatie wenst over de huurwetgeving, kan de sociale dienst u nuttige informatie of advies geven. Indien nodig, zal deze dienst u doorverwijzen naar andere gespecialiseerde diensten. U kunt ook terecht bij de huurdersbond of SVK WoonregT vzw.

Wanneer u bepaalde verbeterings- of aanpassingswerken aan uw woning wil uitvoeren en meer informatie wenst over de financiële of fiscale tegemoetkomingen die door de overheid hiervoor worden voorzien, kunt u terecht bij :

Vlaamse Infolijn: 1700

Websiteswww.premiezoeker.be, www.rechtenverkenner.be, www.vl-brabant.be, www.energiesparen.be, www.wonenvlaanderen.be

E-mailadres: wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be

Stadsbestuur Zoutleeuw: www.zoutleeuw.be

De sociale dienst van het OCMW kan u eveneens bijstaan in de samenstelling van het aanvraagdossier.

Begeleiding – bemiddeling

De sociale dienst kan u begeleiden en/of bemiddelen met betrekking tot uw vraag of probleem rond huisvesting.

Om een andere huurwoning te vinden, kan de sociale dienst bemiddelen op de private woningmarkt. Deze dienst kan u tevens begeleiden wanneer u zich wenst in te schrijven voor een sociale woning van de sociale woningmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor van de regio.

Wanneer u dakloos bent geworden, kan worden gezocht naar crisisopvang.

Materiële of financiële hulpverlening m.b.t. huisvesting

 Meer info vindt u onder de rubrieken materiële hulpverlening en financiële hulpverlening

Sociale dienst

Prins Leopoldplaats 3
3440 Zoutleeuw
tel. 011/78.92.10
fax 011/78.45.69

Openingsuren

De sociale dienst is geopend van maandag- tot vrijdagvoormiddag van 8.30 uur tot 11.45 uur (zonder afspraak)
Dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur enkel na afspraak.
Maandag- en donderdagnamiddag geen toegang publiek.