Sociale en culturele participatie

Gebruikers van de OCMW-dienstverlening worden gestimuleerd om deel te nemen aan sportieve, sociale en culturele activiteiten. Indien hiervoor binnen het eigen budget geen ruimte is kan het OCMW bepaalde kosten ten laste nemen. De maatschappelijk werker onderzoekt elke aanvraag hiertoe.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben kunnen een tussenkomst krijgen voor de betaling van bepaalde schoolkosten, noodzakelijke paramedische of psychologische ondersteuning, …

Het OCMW kan ook initiatieven ondersteunen die de toegang van de doelgroep tot nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevordert.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.

Sociale dienst

Prins Leopoldplaats 3
3440 Zoutleeuw
tel. 011/78.92.10
fax 011/78.45.69

Openingsuren

De sociale dienst is geopend van maandag- tot vrijdagvoormiddag van 8.30 uur tot 11.45 uur (zonder afspraak)
Dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur enkel na afspraak.
Maandag- en donderdagnamiddag geen toegang publiek.