Zorgverzekering

Zorgverzekering: aansluiting zorgkas en jaarlijkse bijdrage

De zorgverzekering is een verplichte verzekering voor wie in Vlaanderen woont. Zwaar zorgbehoevende personen die thuis worden verzorgd en bewoners van woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen kunnen van de zorgverzekering een tegemoetkoming verkrijgen voor niet-medische kosten van momenteel 130 euro per maand.

Alle inwoners van Vlaanderen moeten zich, vanaf het jaar waarin zij 26 jaar worden, verplicht aansluiten bij een erkende zorgkas en een jaarlijkse bijdrage betalen van 25 euro (of 10 euro voor wie een verhoogde tegemoetkoming geniet in het kader van de ziekteverzekering). Het OCMW Zoutleeuw is een plaatselijke agent van de Vlaamse Zorgkas, een erkende zorgkas die door de Vlaamse overheid werd opgericht.

Indien u problemen ondervindt bij de betaling van de jaarlijkse bijdrage, kan u zich wenden tot de sociale dienst van het OCMW Zoutleeuw. De maatschappelijk werker zal dan een onderzoek instellen naar uw financiële situatie. Het OCMW kan eventueel overgaan tot tenlasteneming van deze bijdrage.

Tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorgpremie

Indien u thuis wordt verzorgd door kennissen, familieleden of professionele verzorgers kan u de tegemoetkoming voor niet-medische kosten van de zorgverzekering aanvragen op voorwaarde dat u aantoont zwaar zorgbehoevend te zijn. Het bewijs daarvan kan worden geleverd aan de hand van een indicatiestelling. Het OCMW werd geregistreerd als gemachtigde indicatiesteller en kan overgaan tot het bepalen van de score van uw zorgbehoevendheid.

Een maatschappelijk werker kan u helpen bij het invullen en indienen van uw aanvraag om een mantel- en thuiszorgpremie te bekomen. U kan zich hiervoor wenden tot de sociale dienst.

Voor meer informatie over de zorgverzekering kan u terecht bij de sociale dienst of op de volgende website:

www.zorg-en-gezondheid.be/zorgverzekering.aspx  

Sociale dienst

Prins Leopoldplaats 3
3440 Zoutleeuw
tel. 011/78.92.10
fax 011/78.45.69

Openingsuren

De sociale dienst is geopend van maandag- tot vrijdagvoormiddag van 8.30 uur tot 11.45 uur (zonder afspraak)
Dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur enkel na afspraak.
Maandag- en donderdagnamiddag geen toegang publiek.