Privacyverklaring

Privacyverklaring OCMW Zoutleeuw

Uw privacy is belangrijk voor u. Daarom doen wij er alles aan om uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg te verwerken. Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over hoe het OCMW Zoutleeuw omgaat met persoonsgegevens die we via verschillende kanalen ontvangen. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken zal dit gebeuren met respect voor de geldende privacywetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

Voor de uitvoering van de dienstverlening moet het OCMW Zoutleeuw persoonsgegevens verwerken. Om welke concrete persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres,…) het gaat, varieert naargelang de dienstverlening.  De verzamelde gegevens zullen tijdens de administratieve verwerking enkel gebruikt worden voor het betreffende doel en op een zorgvuldige manier verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Doorgeven van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden nooit kenbaar gemaakt aan derden tenzij:

  • dit wordt opgelegd door een wet, decreet of ordonnantie
  • dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening:
    • voor de samenwerking met andere takken van de overheid
    • op grond van wettelijke verplichtingen (politie, justitie, fiscus)
    • voor de samenwerking met externe partners die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren. Met deze partners werden reeds afspraken gemaakt omtrent gebruik, beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Bewaartermijn

Het OCMW Zoutleeuw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de door ons aangeboden en gefaciliteerde diensten. De gegevens kunnen voor een langere periode bewaard worden indien ze uitsluitend verwerkt worden voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.

Uw rechten

U heeft het recht tot inzage in de gegevens die we over u verwerken. Hiervoor kan u contact opnemen met Marleen David (marleen.david@ocmwzoutleeuw.be, 011/78.92.17). U kan steeds bepaalde gegevens laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Ook kan u ons vragen om uw persoonsgegevens niet langer meer te gebruiken. Deze regels zijn uiteraard enkel van toepassing op uw eigen persoonsgegevens en niet op gegevens van andere personen.