Bezoek Aartsbisschop Leonard

Op 11 november 2011 bezocht Aartsbisschop Leonard het woonzorgcentrum De Vesten. Secretaris Pieter Vanhoutte sprak het welkomstwoord, waarin dit bezoek werd gekaderd binnen de ontstaansgeschiedenis van de OCMW's en hun woonzorgcentra. Na de eucharistieviering in de kapel van het voormalig klooster van de Grauwzusters en een receptie in de polyvalente zaal van het wzc De Vesten, bracht de Aartsbisschop in besloten kring een bezoek aan enkele residenten. Aansluitend werd aan de Aartsbisschop een avondmaaltijd aangeboden.

Toespraak (pdf, 64.7 kB)

Foto's bezoek