Samenwerking thuiszorg

De OCMW’s van Landen en Zoutleeuw slaan de handen in elkaar om de Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) zelf te kunnen blijven aanbieden. Vanaf 1 januari 2018 fuseren de gezinszorgdiensten van beide OCMW’s zodat aan de nieuwe Vlaamse erkenningsnormen voldaan wordt. Beide besturen ondertekenden op 27 juli de officiële samenwerkingsovereenkomst. Voor de klanten zal deze samenwerking niet veel veranderen en loopt de dienstverlening gewoon door.

De samenwerking was nodig om gezinszorg zelf te kunnen blijven aanbieden aan de bewoners van beide gemeenten. De Vlaamse Regering veranderde namelijk de erkenningsnormen en de bijhorende subsidiëring. Een erkende Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg moet vanaf 2018 immers 15.390 uren presteren én doorlopend 10 voltijdsequivalent verzorgend personeel tewerkstellen. Aangezien de diensten van de OCMW’s Landen en Zoutleeuw afzonderlijk niet voldeden aan deze schaalgrootte, besloten beide besturen om samen te werken.

Om thuiszorg betaalbaar te houden, is een erkenning van de Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg belangrijk. Dankzij de financiële tegemoetkoming die ermee gepaard gaat, kan de dienstverlening aan een democratisch prijs worden aangeboden. Om deze hulpverlening niet in het gedrang te brengen, zochten we naar een geschikte partner. Door de samenwerking met het OCMW Landen kunnen onze inwoners blijven rekenen op een verzorgende aan huis.

Nu de samenwerkingsovereenkomst getekend is, kan het dossier worden overgemaakt aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het OCMW Landen neemt de Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg op 1 januari 2018 integraal over van het OCMW Zoutleeuw. De coördinatie zal voornamelijk vanuit Landen gebeuren, maar voor de klanten en het personeel zal er niet zo veel veranderen. De klanten zullen gewoon hun vaste verzorgende behouden en zullen bijgevolg niet veel merken van de overdracht.